česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  215872 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
     Kronika 2016 


    Kronika 2016  
/12. - 13. 03./Chaloupky, víkendové soustředění 12.03. - 13.03. 2016.


/16. 05./Žďár nad Sázavou, Zelená hora

pouť ke sv. Janu Nepomuckému a žehnání nových zvonů Msgre. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským


Pěvecký smíšený chrámový sbor Fons Žďár nad Sázavou
Miroslava Smékalová, sbormistr

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Petr Baueršíma, baryton
Pavel Jirák, sbormistr

renesanční hymny, Hassler, Lukáš, Čajkovskij


/25. 05./Hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2016
Duchovní hudba pro smíšený sbor a varhany
Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Zdeněk Fibich - Missa brevis, op. 21
Dvořák, František Musil, Pärt, Rachmaninov, Čajkovskij, Jan Novák, Biebl

Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/09. - 14. 06./Savigliano (I) - XXIX. Rassegna Internazionale di Canto Corale
33. zahraniční koncertní cesta sboru

Caraglio, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (11.06.)
Savigliano, radnice (12.06.)
Saluzzo, katedrála (12.06.)
Savigliano, Teatro Milanollo(12.06.)

Collegium musicale RIMSKIJ KORSAKOV Petrohrad (Ruská federace)
Vokální skupina OKTET ALJAZ Ljubljana (Slovinsko), sbm. Matej Lazar
Vokální okteto CANTUS FIRMUS Mondovi (Itálie), sbm. Simone Bertalozzi
Vokální skupina SWEET SEVEN Chateauneuf de Grasse (Francie), sbm. Brigitte Delepine
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbm. Pavel Jirák
Ženský sbor MILANOLLO Savigliano (Itálie), sbm. Sergio Chiarlo


/16. 06./CAMPANULIANA aneb NÁVRATY DO SAVIGLIANA
italské sborové reminiscence 1996 - 2016
Jihlava, velká gotická síň radnice

Petr Sobotka, klavírní doprovod
Petr Baueršíma, baryton
Vladislav Pavel Škareda, počítačová prezentace

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo

Hassler, Busto, Rachmaninov, Pärt, Čajkovskij, Jan Novák, Lukáš, Tučapský, Verdi, Rossini a další

sborové blahopřání paní Anně Baueršímové, první klavíristce sboru do roku 1997, k 80. narozeninám


/23. 06./Jihlava, park Gustava Mahlera

živý obraz k 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát

orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Hudební sdružení Gymnázia Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava


/31. 08./První zkouškou zahájena po prázdninách 32. koncertní sezóna sboru.


/09. 09./Okříšky, kostel Jména Panny Marie
Musica spiritualis - duchovní zpěvy v průběhu staletí

mj. středověké hymny, renesanční polyfonie, Mazák, Dvořák, Fibich - Missa brevis, Eben, Lukáš, Tučapský

Petr Sobotka, varhany
Martina Kolářová, soprán
Katarína Ruschková, alt
Pavel Smolík, tenor
Petr Baueršíma, bas

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/09. 11./ZPĚVEM POMÁHÁME DĚTEM - benefiční koncert
Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

pořadateli dětské oddělení Nemocnice Jihlava a ZUŠ Telč

žáci a učitelé ZUŠ Telč
klarinetový kvartet brněnské konzervatoře
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák
Petr Sobotka, varhany

Fibich, Dvořák


/20. 11./Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího
hudební doprovod nedělní mše sv. a slavnosti Krista Krále


Zdeněk Fibich - Missa brevis in F, op. 21

Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/10. 12./Ratibořice, státní zámek
Vánoční koncert


adventní písně, Mazák, Michna
Jan Evangelista Kypta - Pastorální mše do A

Petr Sobotka, varhany
Martina Kolářová, soprán
Marcela Kopečná a Helena Vetyšková, alt
Jiří Kulhánek, j.h., tenor
Petr Baueršíma, bas
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr


/26. 12./Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
26. vánoční koncert

Jan Evangelista Kypta - Pastorální mše česká do A, op. 39 (první nastudování)
Pavel Josef Vejvanovský - Salve Regina (první nastudování)
Michna, Mazák, Linek


Kateřina Sluková, soprán
Martina Kolářová, soprán
Kateřina Hebelková, alt
Jiří Kulhánek, tenor
Petr Baueršíma, bas
Pavel Sedlák, umělecký přednes

Petr Sobotka, varhany

Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, dirigentzákladní informace  
sbormistr  
koncerty, nejbližší aktivity  
zkoušky  
historie   ocenění  
kronika  
repertoár  
koncertní cesty  
umělecká spolupráce  
napsali o nás  
nábor nových zpěváků  
členové PS Campanula  
informace pro členy sboru  
Malý komorní orchestr Jihlava  
kniha hostů  
kontakt  
foto   audio  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka