česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  215872 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
     Kronika 2014 


    Kronika 2014  
/27. 01./Český rozhlas Region
vysílal v cyklu Příběhy z Vysočiny reportáž Ireny Šarounové "Na koncertě zpíváme, v autobusu hulákáme".


záznam


/22. - 23. 03./Chaloupky, víkendové soustředění 22.03. - 23.03. 2014.


/28. 04./Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie.
Laudes liberorum (Chvály dětí), 17. ročník.

Program - Palestrina, Kedrov, Lukáš, Busto, Poulenc, Biebl.
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/18. 05./Musica sacra über die Grenzen, 19. ročník
Slovenská republika

32. zahraniční koncertní cesta sboru

Bratislava - Záhorská Bystrica, farní kostel sv. Petra a Pavla
Marianka, bazilika minor


A capella Chor Via Lentia Wien (A)
Chorus Augustini Marianka (SK)
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava


/28. 05./Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího
Hudební festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2014

Česká píseň - koncert k Roku české hudby 2014

Petr Eben - Vesperae in festo Nativitatis Beatae Mariae Virginis
Josef Bohuslav Foerster - Stabat mater, op. 56
(první jihlavské provedení)

Lukáš, Martinů, Tučapský

Petr Sobotka, varhany
Martina Kolářová, soprán
Petr Baueršíma, baryton

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/08. 06./Jihlava, velká gotická síň radnice
Koncert NEKAMENUJTE PROROKY k Roku české hudby

Antonín Dvořák - Šest Moravských dvojzpěvů
Bohuslav Martinů - Písničky na jednu stránku
Bohuslav Martinů - Otvírání studánek
výběr z písňové a sborové tvorby Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka
úpravy lidových písní

Eliška Vyhnálková, klavír
Martina Kolářová a Eva Pavlíková, soprán
Denisa Brožová, alt
Petr Baueršíma, baryton
Pavel Sedlák, recitace
Soňa Klimentová a Martina Knorrová, housle
Jiří Hušek, viola

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Jana Jiráková, sbormistr
ženský a mužský sbor PS Campanula

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/15. 06./Rounek, kaple sv. Antonína Paduánského
Poutní slavnost a znovuvysvěcení po rekonstrukci
v roce 2013


Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sbor
Pavel Jirák, sbormistr

Sbor po 17-ti letech (poprvé 15.06. 1997) podruhé doprovodil poutní mši celebrovanou P. Vavřincem M. Šiplákem OPraem. za přítomnosti senátora Miloše Vystrčila.


/31. 08./První zkouškou po prázdninách zahájena jubilejní 30. sezóna Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.


/09. 09./V Británii zemřel český hudební skladatel a sbormistr Antonín Tučapský.


/13. 09./Rančířov
Hudební doprovod soukromé rodinné slavnosti rodiny Bosákových a Kolářových.


Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sbor
Pavel Jirák, sbormistr


/16. 09./Praha 2 - Vinohrady, náměstí Míru
kostel sv. Ludmily
Svatoludmilská poutní liturgie a koncert duchovní hudby.


Prague Brassivo Quintet

Martin Pšenička, varhany
Petr Sobotka, varhany

Martina Kolářová, soprán
Katarína Ruschková, alt
Václav Polanský, tenor

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/27. 09./Josef Bohuslav Foerster
Stabat mater, op.56

nahrávací frekvence
Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Petr Sobotka, varhany
Pavel Jirák, sbormistr

Arco Diva Management Praha, s.r.o
Jiří Štilec, hudební režie
Václav Roubal, zvukový mistr


/04. 10./Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího
Hudební doprovod svatebního obřadu novomanželů Bambulových.


Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sbor
Martin Mikeš, sbormistr


/29. 10./Jihlava - Helenín
Slavnostní ukončení rekonstrukce a žehnání kapličky Panny Marie


Hudební doprovod svěcení kapličky Panny Marie z roku 1916, obnovené městem Jihlava v roce 2013.
Za účasti primátora Jaroslava Vymazala, svatojakubského faráře P. Petra Ivana Božíka, OPraem. a restaurátora pana Otakara Marcina.

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sestava
Pavel Jirák, sbormistr


/23. 11./Jihlava, kostel Nanebevzetí Panny Marie
František Ignác Antonín Tůma (1704 - 1774)
Miserere mei, Deus

koncert k výročím barokního mistra a k Roku české hudby

Hassler, Croce, Mazák, Reutter, Poulenc, Lukáš

Dana Dubová, mezzosoprán
Tomáš Lajtkep, tenor
Petr Baueršíma, bas

Pavel Neckář a Jan Nosek, barokní pozouny
Petr Sedlák, fagot
Eliška Kotrbová, violoncello
Petr Sobotka, cembalo

Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, dirigent


/07. 12./Hrotovice, kostel sv. Vavřince
Adventní koncert Od Adventu k Vánocům


Eliška Vyhnálková, varhanní doprovod
Martina Kolářová a Eva Pavlíková, soprán
Katarína Ruschková, alt
Ondřej Vašata, Pavel Smolík a Karel Fridrichovský, tenor
Petr Baueršíma, bas

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr

František Malý, sbormistr j.h.

V úvodu koncertu vystoupila s historickou intepretací koled velkopolská dudácká muzika z oblasti Poznaně.


/26. 12./Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
24. vánoční koncert

František X. Brixi - Missa pastoralis in D

mj. gregoriánský chorál, Vittoria, Martini, Michna, Seidel, Busto, Jan Novák, Biebl, Brixi, koledy

Hana Škvařilová, soprán
Dana Dubová, mezzosoprán
Petr Baueršíma, bas

sóla ve sboru:
Martina Kolářová, soprán
Katarína Ruschková, alt
Ondřej Vašata, tenor

Petr Sobotka, varhany
Malý komorní orchestr Jihlava a jeho hosté

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, dirigentzákladní informace  
sbormistr  
koncerty, nejbližší aktivity  
zkoušky  
historie   ocenění  
kronika  
repertoár  
koncertní cesty  
umělecká spolupráce  
napsali o nás  
nábor nových zpěváků  
členové PS Campanula  
informace pro členy sboru  
Malý komorní orchestr Jihlava  
kniha hostů  
kontakt  
foto   audio  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka