česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  215872 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
     Kronika 2010 


    Kronika 2010  
/19. - 21. 03./Chaloupky, víkendové soustředění 19.03. - 21.03. 2010.


/25. 04./Unterdürnbach (A) - 24. zahraniční koncertní cesta sboru. Farní kostel sv. Maří Magdalény - koncert k 900. výročí založení obce. Franz Hofstötter, tenor (A). Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Sobotka, varhany. Pavel Jirák, sbormistr.


/14. 05./Jihlava, gotický sál radnice - Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Pavel Jirák, sbormistr.


/25. 05./Jihlava, gotický sál radnice - hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2010. Festivalový koncert Martinů - Otvírání studánek. Eliška Vyhnálková, klavír. Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Denisa Brožová, alt. Petr Baueršíma, baryton. Pavel Sedlák, recitace. Sońa Klimentová a Martina Knorrová, housle. Jiří Hušek, viola. Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava, sbormistr Jana Jiráková. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/30. 05./Pulkau, Retz (A) - mezinárodní festival Musica sacra über die Grenzen, 15. ročník. 25. zahraniční cesta sboru. Biebl, Bruckner, Thompson, Miškinis, Mendelssohn, Lagrange. Pavel Jirák, sbormistr


/06. 06./Jihlava, minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Wolfgang Amadeus Mozart - Missa brevis in G, KV 49. Bach, Bruckner, Martinů, Blahnik, Thompson, Mendelssohn, Kedrov, Biebl, Miškinis. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Sobotka, varhany. Malý komorní orchestr Jihlava, Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák, dirigent.


/25. 07./Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího - doprovod poutní mše při příležitosti otevření chrámu po ukončení první etapy rekonstrukce interiéru. Petr Sobotka, varhany. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, prázdninová sestava. Pavel Jirák, sbormistr.


/25. 08./První zkouškou po prázdninách sbor zahájil 26. rok své činnosti.


/29. 08./Polička, kostel sv. Jakuba - vzpomínkový koncert k výročí úmrtí Bohuslava Martinů (v rámci Roku Bohuslava Martinů v Poličce). Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Baueršíma, bas. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/21. 09./Muzeum Vysočiny Jihlava - přednáška Ohlédnutí sbormistra Pavla Jiráka (Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 - 2010).


/23. - 28. 09./Le Mans (Francie) - 26. zahraniční koncertní cesta sboru (23. - 28.09.). Katedrála St. Julien - koncert sakrální hudby (25.09.), doprovod nedělní bohoslužby (26.09.). Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, varhany. Pavel Jirák, sbormistr.


/09. 10./Jezdovice (JI) - svěcení obecního znaku a praporu, představení sochy horníka. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sestava. Pavel Jirák, sbormistr


/27. 11./Stonařov, kostel sv. Václava - koncert "Advent s Campanulou". Eliška Vyhnálková, varhanní doprovod. Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/29. 11./Jihlava, gotický sál radnice - koncert Advent s Campanulou a Zvonečkem. Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Martina Knorrová a Adam Ruschka, housle. Klára Kodetová, violoncello. Kamil Kubín, basová kytara a tenor. Petr Baueršíma, kytara a bas. DPS Zvoneček a PS Campanula. Pavel a Jana Jirákovi, sbormistři.


/03. 12./Muzeum Vysočiny Jihlava - slavnostní vernisáž výstavy "Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 - 2010" k 25. výročí založení sboru.


/08. 12./Jihlava, gotický sál radnice - koncert pro firmu TESLA Jihlava a.s. v rámci slavnostního večera mj. za účasti majitele firmy, primátora Ing. Vymazala a dalších. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák, sbormistr.


/26. 12./Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly - vánoční koncert k 25. výročí založení sboru. Petr Eben - Vesprae. Jiří Pavlica - Missa brevis. Vittoria, Jan Novák, Herbeck, Biebl, Rutter, koledy. Pavla Vejmelková, soprán. Marek Olbrzymek, baryton. Petr Sobotka, varhany. Malý komorní orchestr Jihlava a jeho hosté, Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák, dirigent.základní informace  
sbormistr  
koncerty, nejbližší aktivity  
zkoušky  
historie   ocenění  
kronika  
repertoár  
koncertní cesty  
umělecká spolupráce  
napsali o nás  
nábor nových zpěváků  
členové PS Campanula  
informace pro členy sboru  
Malý komorní orchestr Jihlava  
kniha hostů  
kontakt  
foto   audio  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka