Dětský pěvecký sbor Zvoneček česky  |  deutsch  |  english  |  español  |  français  |  italiano  216439 | PS Campanula Jihlava   Campanula Minor   www.jihlava.cz       


    Kronika 2009  
/08. 01./Jana Jiráková vystřídala ve vedení přípravného sboru Zvoneček II Petra Baueršímu, který završil práci s dětmi vánočním koncertem v prosinci 2008.


/19. 04./Geras (A) - klášterní bazilika - doprovod nedělní bohoslužby (v souvislosti s Dolnorakouskou zemskou výstavou). Eliška Vyhnálková, doprovod. Jana Jiráková, sbormistr. Martinů, Händel, Bach, Rutter, Abazio.


/26. 04./Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie - Laudes liberorum (Chvály dětí), 12. ročník. Program - Bach (s PS Campanula), Händel, Martinů, Abazio, Rutter. Eliška Vyhnálková, doprovod. Jana Jiráková, sbormistr. Pořádal DPS Zvoneček.


/23. - 24. 05/Moravská Třebová, festival sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády, 9. ročník. Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na nádvoří zámku. (Martinů, Abazio, Rutter, Orsag etc.). Eliška Vyhnálková, klavír. Adam Ruschka, soprán sólo. Jana Jiráková, sbormistr.


/26. 05./Jihlava, Hotel Gustav Mahler - jarní koncert. Zvoneček I, Zvoneček II, DPS Zvoneček - koncertní sbor. Jana Jiráková, sbormistr. Anna Baueršímová a Eliška Vyhnálková, Jakub Ruschka - klavírní doprovod. Adam Ruschka - soprán sólo. Program - Abazio, Martinů, Rutter, Orsag, Kočí, Vičar.


/31. 05./Jihlava, Hotel Gustav Mahler - koncert k výročí Bohuslava Martinů. Výběr z písní, sborové, klavírní a orchestrální tvorby. Mj. výběr z cyklu Písničky na jednu stránku, kantáta Otvírání studánek. Eliška Vyhnálková - klavír, Jana Musilová - soprán, Katarína Ruschková - alt, Petr Baueršíma - baryton, Pavel Sedlák - recitace, Sońa Klimentová a Martina Knorrová - housle, Jiří Hušek - viola, DPS Zvoneček Jihlava (sbm. Jana Jiráková), Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák - dirigent, průvodní slovo.


/13. 06./Telč, kostel Jména Ježíš - Musica sacra über die Grenzen, 14. ročník česko-rakouského festivalu. Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Jana Jiráková, sbormistr. Program: Abazio, Händel, Martinů, Rutter, Orsag, Kočí.


/24. - 25. 10/Chaloupky 2009 - víkendové soustředění koncertního sboru (24.- 25.10. 2009).


/20. 11./Jihlava, chrám sv. Jakuba Většího - natáčení pro TV dokument o Gustavu Mahlerovi režiséra Petra Ruttnera (chlapecká část koncertního sboru).


/10. 12./Jihlava - Lesnov, Domov pro seniory. Vánoční vystoupení. Eva Klementová, klavírní doprovod. Katarina Ruschková a Magdalena Kolářová, zobcové flétny. Adama Ruschka a Pavel Jirák, housle. Kamil Kubín, kontrabas. Petr Baueršíma, kytara a zpěv. Zvoneček II a DPS Zvoneček Jihlava. Jana Jiráková, sbormistr.


/14. 12./Jihlava - hotel Gustav Mahler - Vánoční koncert. Na repertoáru mj. Nosek, Mozart, Lennon, Pavlica, skupina Čechomor. Adam Ruschka, housle. Eva Klementová a Anna Baueršímová, klavírní doprovod. Petr Baueršíma, zpěv a kytara. Kamil Kubín, kontrabas a zpěv. Katarína Ruschková a Magda Kolářová, zobcová flétna. Zvoneček I, Zvoneček II, DPS Zvoneček -koncertní sbor; Jana Jiráková, sbormistr.základní informace  
sbormistři  
zkoušky  
koncerty a vystoupení  
historie  
kronika  
nábor dětí  
festival "Laudes liberorum"  
foto  
audio  
informace pro členy sboru  
kniha hostů  
kontakt  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka