esky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  215872 | Dtsk pveck sbor Zvoneek  Campanula Minor  www.jihlava.cz
      Jihlava, 750. výroèí posvìcení kostela Povýšení sv. Køíže - mše Dominika Duky OP., arcibiskupa pražského 17.09. 2011  

Hodnota neexistuje