Dětský pěvecký sbor Zvoneček česky  |  deutsch  |  english  |  español  |  français  |  italiano  195445 | PS Campanula Jihlava   Campanula Minor   www.jihlava.cz       Koncerty DPS Zvoneèek Jihlava  
VÁNOČNÍ KONCERT DPS ZVONEČEK JIHLAVA


Jihlava, Hotel Gustav Mahler
10.12. 2018/17:00
 
 
Anna Baueršímová a Eva Klementová, klavírní doprovod
Zvoneček I a II
Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava

Jana Jiráková, sbormistr
 základní informace  
sbormistři  
zkoušky  
koncerty a vystoupení  
historie  
kronika  
nábor dětí  
festival "Laudes liberorum"  
foto  
audio  
informace pro členy sboru  
kniha hostů  
kontakt  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka