česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  182206 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
     Kronika 2018 


    Kronika 2018  
/06. 01./Stonařov, kostel sv. Václava
Tříkrálový benefiční koncert pro Izabelku


Petr Fiala - Zpěvy u jesliček
Zdeněk Lukáš - Vánoční mše Radujme se všichni v Pánu
Vlk, Michna, Dvořák, Jan Novák, Krček

Dana Dubová, mezzo
Martina Kolářová, soprán
Anna Baueršímová, dětské sólo
Pavel Sedlák, recitace
Dana Slavíková, flétna

Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, dirigent


/26. 01./Jihlava, velká gotická síň radnice
Benefiční koncert ve prospěch Domácího hospice Vysočina


Hassler, Mazák, Mozart, Dvořák, Lukáš, Eben, Bruckner, Miškinis

Martina Kolářová, soprán
Petr Baueršíma, baryton
Martin Mikeš, bas
Petr Sobotka, klavírní doprovod

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/22. 02./Jihlava, kostel Povýšení sv. Kříže
ACO Industries k.s. - společenský večer


Hassler, Bruckner, Lukáš, Tučapský

Martin Mikeš, bas sólo

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr


/10. - 11. 03./Chaloupky, víkendové soustředění 10.03. - 11.03. 2018.základní informace  
sbormistr  
koncerty, nejbližší aktivity  
zkoušky  
historie   ocenění  
kronika  
repertoár  
koncertní cesty  
umělecká spolupráce  
napsali o nás  
nábor nových zpěváků  
členové PS Campanula  
informace pro členy sboru  
Malý komorní orchestr Jihlava  
kniha hostů  
kontakt  
foto   audio  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka