česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  211195 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
      concerts  
100 let českého gymnázia v Jihlavě
hudební doprovod mše sv.


Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
22.09. 2019/08:30
 
 
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
HSGJ
členové jihlavských pěveckých sborů
Petr Sobotka, varhany

Dagmar Němečková a Pavel Jirák, sbormistři
 


XVII. seminář restaurátorů a historiků
koncert pro účastníky semináře
Koncert pro účastníky celostátního semináře, pořádaného Národním archivem Praha a Moravským zemským archivem Brno - Státním okresním archivem Jihlava, pod záštitou primátorky statutárního města Jihlavy Karolíny Koubové.


Jihlava, velká gotická síň radnice
18.11. 2019/20:00
 
 
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr
 


basic information  
conductor  
concerts  
rehealsals  
history   awards  
repertoire  
concert tours  
The small chamber orchestra Jihlava  
contact  
audio  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka