česky | deutsch | english | español | français | italiano | по-русски  212632 | Dětský pěvecký sbor Zvoneček  Campanula Minor  www.jihlava.cz
      concerti  
Listopadový koncert (1989-2019) s hostem
Antonín Dvořák - Mše D-dur (Lužanská), op. 86
Host koncertu:
vokálně-instrumentální skupina Labyrint z Třeště pod vedením Květy Zažímalové


Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího
04.11. 2019/19:00
 
 
Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr
 


XVII. seminář restaurátorů a historiků
koncert pro účastníky semináře
Koncert pro účastníky celostátního semináře, pořádaného Národním archivem Praha a Moravským zemským archivem Brno - Státním okresním archivem Jihlava, pod záštitou primátorky statutárního města Jihlavy Karolíny Koubové.


Jihlava, velká gotická síň radnice
18.11. 2019/20:00
 
 
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr
 


Rozsvícení vánočního stromu
v Lukách nad Jihlavou


Luka nad Jihlavou
29.11. 2019/
 
 
 


II. adventní koncert v České Skalici


Česká Skalice, sbor Církve československé husitské
08.12. 2019/17:00
 
 
Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr
 


Rosu dejte, nebesa, shůry
Adventní koncert


Okříšky, kostel Jména Panny Marie
21.12. 2019/
 
 
 


informazioni di base  
dirigente  
concerti, impegni piu vicini  
prove  
storia  
repertoiro  
viaggi all'esetero  
contatti  
audio  


Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka